Ruscoiny
Cart0Item(s)

V košíku nie sú žiadne položky.

Doručenie

Odosielame dnes

Ak objednáte ešte do 4 hod. a 21 min.

Product was successfully added to your shopping cart.

Zásady spracúvania osobných údajov

Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim v rozsahu uvedenom nižšie.

Prevádzkovateľ stránky zodpovedná za spracúvania osobných údajov podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR).

Dotknutá osoba – kupujúci/návštevník webu.

Prevádzkovateľ – prevádzkovateľ internetového obchodu www.ruscona.sk.
Slavomíra Skýpalová - RUSCONA
so sídlom Železničná 461/10, 98701 Poltár
IČO: 47707763, IČ DPH: SK1086402867
zapísaná v živnostenskom registri Okresného súdu Lučenec, číslo ž. r.: 640-17071

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, ulica a číslo, PSČ, mesto, email, telefónny kontakt, prípadne firemné údaje a cookies. Viac informácií o cookies.

Účely spracúvania osobných údajov: vystavenie daňového dokladu, kontaktovanie zákazníka ohľadom objednávky, plnenie zmluvy či iného oprávneného záujmu. Osobné údaje sa nesmú ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi.

Príjemcovia - prevádzkovateľ internetového obchodu/webovej stránky www.ruscona.sk, účtovnícka spoločnosť, kuriérska spoločnosť, spoločnosť zabezpečujúca technickú prevádzku eshopu.

Sprostredkovatelia - príjemcovia údajov, s ktorými máme uzavreté sprostredkovateľské zmluvy (TrustPay, Sendinblue, PayPal, Linkedin, Twitter, Facebook, Google Analytics, Google Ads).

Nepredávame, neobchodujeme ani žiadnym iným spôsobom neposkytujeme vaše osobné údaje iným tretím stranám, okrem sprostredkovateľov spomenutých v predošlom bode.

Právny základ spracúvania osobných údajov:
Spracúvanie osobných údajov (meno, priezvisko, titul, ulica a číslo, PSČ, mesto, firemné údaje) je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Predovšetkým podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.
Spracúvanie osobných údajov (email, telefónny kontakt) je nevyhnutné na plnenie zmluvy.
Ak ste vyjadrili súhlas so zasielaním noviniek, ktorý môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na tlačidlo Odhlásiť alebo emailovou žiadosťou.

Vložený obsah z iných webových stránok - články na tejto webovej stránke môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články a podobne). Vložený obsah z iných stránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku. Tieto webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, včetne sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a ste prihlásený.

Doba uchovávania osobných údajov: 10 rokov.

Dotknutá osoba dáva súhlasom s obchodnými podmienkami zároveň svoj výslovný a bezvýhradný súhlas, aby prevádzkovateľ spracúval jej osobné údaje na vyššie uvedené účely, počas vyššie uvedenej doby a vo vyššie uvedenom rozsahu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje. Práva dotknutej osoby upravuje kapitola 3 GDPR. Ide napr. o právo podať sťažnosť dozornému orgánu, o práva namietať proti spracúvaniu, právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, právo na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť údajov.

V prípade registrácie na eshope, má zákazník právo vymazať účet zaslaním žiadosti na e-mail prevádzkovateľa eshopu.

Odoslaním recenzcie ku produktu nachádzajúcom sa na eshope www.ruscona.sk, súhlasíte so spracovaním osobných údajov v rozsahu meno alebo prezývka.

Tieto podmienky sú platné od 25.5.2018